Q-Park

Q-Park: méér data, hogere ROAS!

Q-Park hoort bij de drie grootste parkeerorganisaties van Europa en is aanwezig in meer dan 330 steden in Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland en Denemarken. Het portfolio omvat zo’n 677.000 parkeerplaatsen verdeeld over meer dan 3.400 parkeerfaciliteiten in eigendom, exploitatie, beheer of een combinatie daarvan. In Nederland zijn we trotse marktleider met meer dan 450 parkeerfaciliteiten.

Vraag van de klant

Sinds de iOS 14.5 update van Apple is de Facebook-tracking beperkt. Cookies en trackers worden op verschillende apparaten geblokkeerd, voornamelijk bij iOS gebruikers. Dit was goed nieuws voor de gebruiker, maar voor Q-Park als adverteerder heeft dit gezorgd voor minder data in de Facebook Events Manager. Om het gegevensverlies te beperken, reserveringen te meten en advertentiecampagnes te optimaliseren, heeft Q-Park dit vraagstuk bij Maxlead neergelegd.

Wie

Q-Park

Wat

Gegevensverlies beperken, reserveringen meten en advertentiecampagnes optimaliseren.

Hoe

Implementatie van Facebook Server-2-Server via Google Tag Manager.

Onze werkwijze

Om het dataverlies te beperken is de Facebook Server-2-Server van Maxlead geïmplementeerd via Google Tag Manager. Deze software is ontworpen om gegevens real-time beschikbaar te stellen aan Facebook, waarbij de data verrijkt wordt door de aanwezige data layers. Privacygevoelige informatie wordt automatisch versleuteld. Hierbij vindt altijd een ontdubbeling van de verzoeken plaats. Met het oog op het vervallen van 3rd party cookies medio 2024 in Google Chrome, is het gebruik van Server-2-Server onmisbaar voor de campagne attributie en retargeting. Hierdoor zullen niet alleen iOS gebruikers, maar ook Android gebruikers worden beperkt in de tracking door de adverteerder.

Resultaten

Voor Maxlead en Q-Park is deze FBS2S implementatie een groot succes. Zo is de Cost Per Purchase gedaald & de ROAS sterk gestegen. Hierbij zijn ook meer purchase events en additionele conversies gemeten.
Om de resultaten met elkaar te vergelijken is een A/B test gedraaid met twee pixels: de reguliere pixel en de FBS2S pixel. Hierbij is de spend evenredig verdeeld tussen beide advertentieaccounts. Het leverde de volgende resultaten voor Q-park op:
  • Cost Per Purchase -29%
  • ROAS +71%
  • Amount of Purchase Events +80%
  • Additional Conversions Reported +32%
  • Remarketing Volume +18%
Door dit enorme succes wordt de tool verder uitgerold over verschillende landen.

Mike Verbruggen

Head of Social

We helpen je graag!

Heb je vragen

over deze case?

Meer Cases