persoonsgegevens

Appendix A. Persoonsgegevens Maxlead diensten
Aanhangsel bij de Maxlead Verwerkersvoorwaarden.

De tabel hieronder toont het actuele overzicht van voorkomende persoonsgegevens ingedeeld naar rubrieken met de verwerkingsdoelen, en de disciplines waar bij zij voorkomen.
De verwerkingshandelingen zijn in alle gevallen: opvragen, ordenen, doorsturen en gebruiken.
Voor de bewaartermijnen geldt: Verwerkingsverantwoordelijke is en blijft tijdens de overeenkomst verantwoordelijk voor het naleven van de bewaartermijnen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwijderen uit de database.
De betrokken medewerkers aan de zijde van de verwerker zijn in alle gevallen: de consultants werkend in de genoemde disciplines.

Persoonsgegevens Rubrieken Betrokkenen Doelen verwerking Disciplines *
Voornaam Naam Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social, MA
Tussenvoegsel Naam Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social, MA
Achternaam Naam Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social, MA
Initialen Naam Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social, MA
Adres Adresgegevens Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social
Plaatsnaam Adresgegevens Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social
Postcode Adresgegevens Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social
Landcode Adresgegevens Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social, Analytics
Telefoonnummer vast, mobiel, direct, algemeen Telefoonnummers Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social
Email adres Emailadres Lead, prospect Leadgeneratie MLM, SEA, Social, MA
Organisatienaam Organisatie naam Lead, prospect Leadgeneratie MLM
Functienaam Beroepsgegevens Lead, prospect Leadgeneratie MLM
Geslacht Geslacht Lead, prospect Leadgeneratie MLM, Social
Customer ID Connectiegegevens Lead, prospect Profiling, Remarketing Analytics, Social
Bezoekers via online campagnes (Google Ads, banners, e-mail, etc.) Connectiegegevens Lead, prospect Profiling, Remarketing Analytics
Kwaliteitsscore (Quality score) Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling MLM
Kanaal, zoals: Walk in, Call in, Online
(High-level omschrijving Source)
Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie MLM
IP adres Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling MLM, SEA, Analytics, MA
Netwerklocatie van het bedrijf of organisatie (Analytics via IP address). Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling MLM, SEA, Analytics
Google Analytics user code in Cookie Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling MLM, SEA, Analytics
Volledige URL van website lead Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling MLM, SEA, Analytics
Plaats waar lead vandaan komt voordat een websessie ontstaat. Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling MLM, SEA, Analytics
Websessies waarbij lead de website bezocht van verwerkingsverantwoordelijke met webpagina’s en tijd besteed Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling MLM
Omschrijving of onderwerp gebruikt bij opvragen informatie, aanvullende informatie Notities Lead, prospect Leadgeneratie MLM
Lijst met mailinglijsten waarvoor lead is aangemeld Toestemming Lead, prospect Leadgeneratie MLM
* Gebruikte afkortingen Disciplines MA = Marketing Automation
MLM = Maxlead Manager
SEA = Search Engine Advertising
Social = Social Media

 

Appendix B. Persoonsgegevens Google 360

Aanhangsel bij de Maxlead Verwerkersvoorwaarden.
De verwerkingshandelingen zijn in alle gevallen: opvragen, ordenen, doorsturen en gebruiken.
Voor de bewaartermijnen geldt: Verwerkingsverantwoordelijke is en blijft tijdens de overeenkomst verantwoordelijk voor het naleven van de bewaartermijnen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwijderen uit de database.
De betrokken medewerkers aan de zijde van de verwerker zijn in alle gevallen: de consultants werkend in de genoemde disciplines.

Persoonsgegevens Rubrieken Betrokkenen Doelen verwerking Disciplines *
Landcode Adresgegevens Lead, prospect Leadgeneratie Google 360
Customer ID Connectiegegevens Lead, prospect Profiling, Remarketing Google 360
Bezoekers via online campagnes (Google Ads, banners, e-mail, etc.) Connectiegegevens Lead, prospect Profiling, Remarketing Google 360
IP adres Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling Google 360
Netwerklocatie van het bedrijf of organisatie (Analytics via IP address). Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling Google 360
Google Analytics user code in Cookie Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling Google 360
Volledige URL van website lead Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling Google 360
Plaats waar lead vandaan komt voordat een websessie ontstaat. Connectiegegevens Lead, prospect Leadgeneratie, profiling Google 360