12 Aanbevelingen voor optimalisatie van uw dealerkanaal

Heb je vragen?

Sluit uw huidige dealerstrategie nog wel aan op het online businessmodel van uw onderneming?
Maxlead geeft 12 praktische aanbevelingen die u op de juiste weg zetten naar succesvolle integratie van het dealerkanaal met uw online businessmodel! 

Invloed van internet op het dealerkanaal

Met de snelle opkomst van internet als marketing & saleskanaal is de rol van dealers razendsnel veranderd. In de nieuwe customer journey oriënteren consumenten zich massaal  op internet. Dit is de kortste weg naar informatie c.q. aankoop en leidt consumenten vaak direct naar de website van de producent. De dealer verliest hierdoor een belangrijk deel van zijn toegevoegde waarde in het salesproces.

Haast maken met nieuwe dealerstrategie

Ondernemingen moeten zich afvragen of dealers nog een rol van betekenis kunnen spelen. En zo ja, welke rol dan het beste aansluit op het nieuwe, online,  businessmodel.

Start ups denken nauwelijks na over een dealerkanaal.  De jonge generatie ondernemers is opgegroeid met het internet en integreert dit automatisch in hun businessmodel. Bestaande bedrijven missen die concurrentieslag als ze niet in rap tempo zorgen dat dealers hun nieuwe online businessmodel gaan faciliteren in plaats van frustreren.

12 aanbevelingen voor integratie van uw dealerkanaal met uw online business

Organisatie & Strategie:

1. Focus op wat IT/internet momenteel kan betekenen voor online leadgeneratie en de optimalisatie van uw dealerstrategie.

2. Transformeer de eigen marketing communicatie (branding) naar een leadgeneratie organisatie die 1 op 1 gaat communiceren met consumenten.

3. Regel leadopvolging in de eigen organisatie. Maak prestaties transparant voor producent, dealer en consument.

4. Neem waar mogelijk de communicatie met de consumenten over van de  dealer. Doe dit vooral met goedkope online middelen.

Samenwerking met dealers

5. Denk na over de rol van dealers. Maak dashboards die de performance van dealers real time beoordelen.

6. Stel duidelijke doelen per dealer.

7. Maak de unieke propositie van dealers duidelijk voor lokale consumenten.

8. Zorg voor korter lopende contracten met dealers in deze sterk veranderende markten.

9. Ondersteun lokale dealers met lokale marketing en verreken dat met de marge. Maak met hulp van IT inzichtelijk wat u als producent toevoegt in dit proces. Dealers gaan hierdoor excelleren.

Aansturing van dealers op basis van online KPI’s

10. Maak dealermarges niet meer afhankelijk van voororders, maar koppel marketing, leadopvolging en customer satisfaction aan de marge.

11. Voer het bookings.com meetmodel in. Hoe beter de dealer zijn leadopvolging doet des te meer business (leads) hij krijgt toegespeeld door de producent. Hoe beter de consument een dealer beoordeelt des te meer business deze dealer doorgestuurd krijgt.

12. Start met de opbouw van online profielen van consumenten om 1 op 1 te kunnen communiceren. Over 5 jaar bent u te laat!

Download het Maxlead whitepaper met hierin 6 dealerstrategieën voor online businessmodellen en 12 (inmiddels 13) aanbevelingen voor de optimalisatie van uw dealerkanaal:

Download hier de whitepaper ‘Nieuwe rol van het Dealerkanaal in Online Marketing & Sales’

Arjan ter Huurne

CGO

We helpen je graag!

Heb je vragen

Meer updates